Hoe kan je ons contacteren?

Indien je geïnteresseerd bent in onze activiteiten of je hebt vragen of opmerkingen, dan kan je steeds vrijblijvend contact met ons opnemen:

Innerlijke Danser vzw

Kerkhoflei 64
2800 Mechelen
e-mail naar
IBAN: BE91 7330 0923 9076
BIC: KREDBEBB

Home Afdruk


INSCHRIJVEN MAILINGLIJSTEN

Hier kan je inschrijven op de mailingliijst voor 5Ritmes, je ontvangt een mail met aankondiging van de open dansavonden wanneer die plaatsvinden.
Je kan jezelf hier ook weer uitschrijven.
Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet verder gegeven.

Name:
E-mail:
 

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Als betrokkene van wie we persoonsgegevens verwerken wijzen we u op het volgende

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en die toegang heeft tot deze gegevens is de voorzitter Frie Lavelli van de VZW Innerlijke danser. De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 2800 Mechelen, Kerkhoflei 64, met als ondernemingsnummer BE 0477 560 890.

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website en mailingprogramma’s). Deze bedrijven zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van Innerlijke Danser strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Innerlijke Danser en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u steeds terecht bij Frie Lavelli via brief op bovenstaand adres of via e-mail:

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De vzw Innerlijke Danser bewaart alleen email adressen met het doel om betrokkenen te verwittigen van geplande activiteiten.
Wij verzamelen alleen e-mail adressen van de personen die zich zelf op onze website ingeschreven hebben.
Wij geven geen adressen door aan derden zonder persoonlijke toestemming.

Inzage en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mail adres

Veiligheidsmaatregelen

Ten einde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft de vzw procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. De vzw maakt onder meer gebruik van firewalls, veilige backups en bescherming door paswoorden.

Bewaringstermijn

De gegevens blijven voorhanden in de databank tot betrokkene zichzelf uitschrijft, of tot opheffing van de vzw.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be